Bảng học thông minh 11 chủ đề

95.000 85.000(Chưa bao gồm VAT)

1. Bảng chữ cái điện tử tiếng Việt (cố định).
2. Bảng số và hình dạng tiếng Việt
3. Bảng số và hình dạng tiếng Anh

4. Bảng quả, rau tiếng Việt
5. Bảng quả, rau tiếng Anh
6. Bảng Động vật tiếng Việt
7. Bảng Động vật tiếng Anh

Hỗ trợ mua hàng:
Hotline: 0985567620 & 0865245313
(Bán hàng cả Thứ Bảy và Chủ Nhật)